TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Bằng sự nhìn nhận tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, HƯNG THỊNH HOÀNG GIA phấn đấu trở thành Công ty phân phối máy phát điện hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Công ty mang đẳng cấp quốc tế.

HƯNG THỊNH HOÀNG GIA sẽ tạo nên một thương hiệu lớn về lĩnh vực máy phát điện, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

Sứ Mệnh Công Ty
Sứ Mệnh Công Ty

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế; mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

“TÍN – TÂM – TRÍ – NHÂN”

– Tín: HƯNG THỊNH HOÀNG GIA bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

– Tâm: HƯNG THỊNH HOÀNG GIA đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

– Trí: HƯNG THỊNH HOÀNG GIA coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm.

– Nhân: HƯNG THỊNH HOÀNG GIA  xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.